strategia turystyki, strategia gospodarcza jst, marka, badania, szkoleniadoradztwo turystyczne samorzad i biznes - +48 691659135 nowak@2ba.pl
Slide background Wspieramy samorządy
usługami doradczymi
2BA.PL
Slide background
Łączymy
Nasze
doświadczenia
pracy w szamorządzie, firmach i organizacjach
Slide background

Innowacyjne spojrzenie
i długoletnie doświadczenie
satysfakcjonuje zamawiających
Prognozy, Turystyka

TURYSTYKA w 2016 roku wg MSiT

TURYSTYKA POLSKA
Turystyka jest szybko rozwijającym się sektorem gospodarki, co wpływa na rozwój infrastruktury, transportu i zakwaterowania. Dobra polityka turystyczna i intensywna promocja pomogła stworzyć pozytywny wizerunek Polski. Dzięki UEFA Euro 2012, kolejnym wydarzeniom sportowym i kulturalnym (Wrocław – European cultural capital 2016) oraz kampaniom promocyjnym, co roku więcej obcokrajowców odwiedza Polskę w celach biznesowych i turystycznych. Konsumenci zaczęli postrzegać podróżowanie jako część stylu życia i zaczęli częściej podróżować. Poprawa sytuacji w gospodarce przyczyniła się do wzrostu dochodów pozostających do dyspozycji, co z kolei spowodowało zwiększenia wydatków na podróże. Konsumenci są coraz bardziej skłonni do zakupu wakacji w krajach odległych lub egzotycznych, co oznacza, że będą spodziewać się większej liczby ofert niestandardowych. Oczekuje się, że zwiększy się liczba podróży rezerwowanych online. Polacy doceniają wygodę zakupów online i Polska jest wiodącym krajem pod względem kupowania przez internet.

TURYSTYKA w 2016 roku wg MSiT
1. Wzmocnienie systemu zabezpieczeń finansowych biur podróży – wprowadzenie II filaru zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności biur podróży, poprzez wprowadzenie nowego Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego prowadzonego przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
2. Wsparcie rozwoju turystyki krajowej
– „Polska za pół ceny” Akcja weekendowa/miesięczna organizowana w ramach obchodów Światowego Dnia Turystyki 27 września
– „Wypoczywaj w kraju” Akcja promocyjna, której celem będzie pokazanie bogactwa oferty turystycznej, jako alternatywy do urlopów zagranicznych.
3. Wydarzenia jako kotwice medialne polskiej turystyki
– Światowe Dni Młodzieży w Krakowie 26 – 31 lipca 2016 roku – działania MSiT w ramach zespołu przygotowującego to wydarzenie. Spodziewany udział około 2 mln pielgrzymów z całego świata. Mając na uwadze międzynarodowy charakter tego wydarzenia, planowane jest wykorzystanie Światowych Dni Młodzieży do promocji Polski na arenie
międzynarodowej
– Mistrzostwa Europy w piłce nożnej we Francji EURO2016 – promowanie marki Polska i polskich produktów turystycznych przy wykorzystaniu m.in. potencjału Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej (ZOPOT) w Paryżu. Na przestrzeni pt. „AGORA” każdy z krajów, którego reprezentacja narodowa będzie brała udział w Mistrzostwach Europy, będzie miał możliwość zaprezentowania swojego kraju w ciągu jednego dnia. Prezentacja kraju może mieć formę koncertu, animacji, projekcji, pokazu kulinarnego,itp. Organizatorzy przewidują, że w okresie trwania Mistrzostw Europy miejsce to odwiedzi ponad 2,5 miliona osób.
4. Konieczność podjęcia rozmów w sprawie ujednolicenia systemu identyfikacji wizualnej Polski, czego efektem jest spójna koncepcja wizerunku kraju kreowana przez różne podmioty i organizacje, w tym również właściwe resorty rządowe.

Materiał prasowy z 14 stycznia 2016: Tezy Programowe Ministerstwa Sportu i Turystyki w 2016 roku