strategia turystyki, strategia gospodarcza jst, marka, badania, szkoleniadoradztwo turystyczne samorzad i biznes - +48 691659135 nowak@2ba.pl

Turystyka na świecie 2019

Start / Turystyka na świecie 2019
gospodarka, Prognozy, Turystyka

Turystyka w Polsce w 2018 roku

Liczba przyjazdów z zagranicy zwiększyła się w 2018 roku o 4%, a ilość udzielonych noclegów o 6%
19 krajów europejskich zanotowało większą dynamikę wzrostu przyjazdów niż Polska i jest to wynik poniżej średniej ilości przyjazdów dla całej Europy. Nasz sąsiad – Litwa +7%, Łotwa zanotował 10% wzrost.
Spośród rynków mających ponad zauważalny udział w liczbie korzystających z rejestrowanej bazy noclegowej, dwucyfrowe wzrosty odnotowano tylko w przypadku Ukrainy (+14,4%) oraz Czech (+12,0%). Wzrosty jednocyfrowe dotyczyły w  2018 roku Stanów Zjednoczonych (+9,2%), Słowacji (+7,7%), Węgier (+7,3%), Niemiec i Finlandii (po +6,9%). Niewielki wzrost ze strony turystów z Wielkiej Brytanii, Izraela (po ok.  5%) oraz Holandii (+2,7%) . Niestety w przypadku większej liczby krajów niż w roku 2017 roku  zanotowano spadki: Norwegia (-7,8%), Japonia, (-7%), Belgia (-5,2%), Francja (-3,2%), Białoruś (-3,1%), Indie (-3%), Dania (-2,4%), Szwecja (-2,0%). Notujemy dalszy spadek liczby turystów z Rosji, ale nastąpił wzrost liczby turystów z Kanady (+20%) i Chin (+7). (wg. raportu ETC)

 

Prognozowane spowolnienie dotychczas dynamicznego wzrostu 

Zapowiadany jest spowolnienie dotychczasowego dynamicznego wzrostu turystyki, chociaż jeszcze niedostrzegalne jest przez branże i turystów. Jego symptomy zauważono w drugiej połowie 2018 roku i związane jest ono z ogólnym spowolnieniem gospodarki światowej.

Zamieszki i ataki terrorystyczne, chociaż budzą mniej obaw niż przed dwoma laty  dalej wpływają na wielkość ruchu turystycznego, powodując wybór przez podróżujących bezpieczniejszych destynacji.

Natomiast aż 28% badanych odczuło efekt przepełnienia turystami (overtourism) w odwiedzanych destynacjach, który wpłynął na ich jakość wypoczynku. Jest to 30% więcej niż w ubiegłym roku. Aż 12% stwierdziło, ze to zjawisko zepsuło im wakacje. Najbardziej zatłoczonymi destynacjami była Azja: Xian (36% wskazań), Pekin (30% wskazań), kolejne to Meksyk (30%), Wenecja, Amsterdam Moskwa, Petersburg, Bangkok i Istambuł, Florencja i Rzym (22%). Niektóre destynacje próbują ograniczyć to zjawisko poprzez podwyżkę cen usług.

W związku z powyższym wzrostem ruchu turystycznego konieczne jest pilne wdrażanie działań, które umożliwią lepsze zarządzanie ruchem turystycznym.

Oceniono, ze 35% podroży zagranicznych odbywało się droga lądowo-wodną a 65% droga lotniczą. natomiast jeśli chodzi o źródła z których korzystano przed wyborem miejsca podróżny to dominowały media elektroniczne 65%. jednakże wiarygodność wyboru wspomagana była poprzez tradycyjne media i informacje pozyskane osobiście w rożny sposób (biura, organizacje turystyczne, targi, wydawnictwa).

Zauważono również, że chociaż podróże luksusowe odpowiadają jedynie za 7%  podroży międzynarodowych to generują aż 20% całkowitych światowych wydatków turystycznych.

Liczba zagranicznych podróży w Europie wzrosła o ponad 5,5% , a przewidywany całkowity wzrost podroży światowych na 2018 rok w Europie to 4%. W 2017 roku ten wzrost był rekordowy, aż 6%, w tym największy wzrost w segmencie turystyki miejskiej 16%.  wg. IPK World Travel Monitor, ITB 2019

 

Rok 2018 należał do bardzo udanych w turystyce na świecie. W roku bieżącym branża turystyczna może spodziewać się dalszych, może już nie tak imponujących  wzrostów. IPK International prognozuje czteroprocentowy wzrost podróży zagranicznych w 2019 roku.

Last minute czy z wyprzedzeniem?

Pomimo wysiłków operatorów turystycznych mających skłonić podróżujących do wcześniejszego dokonywania rezerwacji, oferty typu last minute nie tracą na znaczeniu. Wycieczki zamawiane są zwykle 13 dni wcześniej. Korzystający z urządzeń mobilnych są jeszcze szybsi i robią to zaledwie 5 dni przed planowanym wyjazdem. Krótkie wycieczki fakultatywne rezerwowane są zazwyczaj po dotarciu do miejsca docelowego, względnie tuż przed przyjazdem. Klienci uzależniają zakup od warunków pogodowych i oczekują elastyczności organizatorów w zapewnieniu bezpłatnego odwołania lub zmiany terminu imprezy.

Inaczej jest w przypadku podróży wielodniowych. W tym przypadku uczestnicy wyjazdów preferują wcześniejszą rezerwację i starannie wybierają zarówno miejsce docelowe, jak i obiekt noclegowy. Istotne jest dla nich, gdzie śpią, jedzą oraz robią zakupy, ponieważ zamierzają gromadzić przyjemne wspomnienia z wakacji. Kierują się wygodą i doceniają dobre planowanie, które sprawia, że nie muszą poświęcać zbyt dużo czasu na działania organizacyjne podczas wypoczynku.

Nowe miejsca i doświadczenia w cenie

Analiza zachowań podróżujących pozwala stwierdzić, że blisko jedna czwarta z nich zamierza zdecydować się na odwiedzenie nowego kraju lub kontynentu. W podróżach międzynarodowych kluczowe znaczenie odgrywali Chińczycy. Dominującymi celami będą dla nich inne kraje azjatyckie i USA. W Europie zamierzają odwiedzić przede wszystkim Włochy, Francję, Grecję, Niemcy i Rosję.

Światowe spotkanie branży turystycznej podczas 53 edycji targów ITB w Berlinie – 2019 – kraj partnerski Malezja

Wyjątkowa liczba rezerwacji w tym roku po raz kolejny podkreśla rolę ITB Berlin jako siły napędowej turystyki i wydarzenia odzwierciedlającego światowy przemysł turystyczny. Szczególnie w dobie niepokojów politycznych, nadpodaży i ciągłej cyfrowej transformacji, przemysł ten stoi przed nowymi wyzwaniami. Na tym tle ITB – wiodące na świecie tragi branżowe – stały się ważne dla wystawców i  branżowych odwiedzających platformą współpracy i wiarygodnym wskaźnikiem gospodarczym – podkreśla Ruetz.