strategia turystyki, strategia gospodarcza jst, marka, badania, szkoleniadoradztwo turystyczne samorzad i biznes - +48 691659135 nowak@2ba.pl

Turystyka na świecie 2020

Start / Turystyka na świecie 2020
gospodarka, Prognozy, Turystyka

Bon turystyczny 2020

Polski Bon Turystyczny jest narzędziem, który ma na celu wsparcie finansowe polskich rodzin, osłabionej przez skutki pandemii COVID-19. Dopłata do wypoczynku pośrednio pomoże osłabionej branży turystycznej.

 

Beneficjenci bonu turystycznego:

Z bonu turystycznego korzystać mogą osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia. Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł, ale w przypadku dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności kwota została podniesiona do 1.000 zł. Bon ten przysługuje niezależnie od poziomu dochodów.

Przeznaczenie:
Bon turystyczny zrealizować można na terenie całego kraju:
1) opłacając nim usługi hotelarskie,
2) płacąc za imprezy turystyczne.

Termin:

Z bonu turystycznego skorzystać można do dnia 31 marca 2022 roku.

Uaktywnienie:
Bon turystyczny w formie unikatowego numeru 16-cyfrowego zostaje wygenerowany w systemie teleinformatycznym, po zarejestrowaniu się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Otrzymywany jest on za pomocą wiadomości tekstowej na wskazany przez beneficjenta numer telefonu lub adres poczty elektronicznej. Okazuje się go podczas rezerwacji pobytu lub najpóźniej przy zakwaterowaniu.

Aktualną listę podmiotów uprawnionych do realizacji Polskiego Bonu Turystycznego odnaleźć można poprzez:
a) wyszukiwarkę – https://bonturystyczny.polska.travel/lista-podmiotow,
b) mapę – https://bonturystyczny.polska.travel/mapa.

Więcej informacji zawiera dedykowana specjalna strona projektu: https://bonturystyczny.polska.travel.