strategia turystyki, strategia gospodarcza jst, marka, badania, szkoleniadoradztwo turystyczne samorzad i biznes - +48 691659135 nowak@2ba.pl
Slide background Wspieramy samorządy
usługami doradczymi
2BA.PL
Slide background
Łączymy
Nasze
doświadczenia
pracy w szamorządzie, firmach i organizacjach
Slide background

Innowacyjne spojrzenie
i długoletnie doświadczenie
satysfakcjonuje zamawiających

Międzynarodowy ruch turystyczny na świecie w 2014 r.

Międzynarodowy ruch turystyczny na świecie w 2014 r. wzrósł o 4,3% w porównaniu z rokiem poprzednim i osiągnął rekordowe 1,133 mld turystów, tj. o 46 mln więcej niż w roku poprzednim, przewyższając znacznie szacunki UNWTO (UNWTO Tourism Highlights, 2015). Jest to już kolejny piąty rok z rzędu, licząc od kryzysowego roku 2009, ze wzrostem liczby turystów powyżej średniej. Prognozy UNWTO zakładają, że światowe roczne tempo wzrostu podróży zagranicznych w latach 2010-2030 wyniesie ok. 3,3% i w 2030 r. osiągnie poziom ok. 1,8 mld turystów. Według UNWTO obecnie turystyka ma 9% udziału w tworzeniu światowego PKB (działalność pośrednia i bezpośrednia) oraz daje zatrudnienie co 11 pracującej osobie (zatrudnienie pośrednie i bezpośrednie).
Turystyka jest dla części krajów głównym elementem eksportu, zarówno w przypadku krajów wysokorozwiniętych, jak i rozwijających się. W 2014 r., a udział turystki (wraz z transportem pasażerskim) w światowym eksporcie usług wyniósł 30%, a w światowym eksporcie towarów i usług 6%. Turystyka jest czwartą, po paliwach, chemikaliach i żywności, gałęzią światowego eksportu, wyprzedzając między innymi branżę motoryzacyjną.

Europa jako najczęściej odwiedzany region w 2014 r. odwiedziło 582 mln turystów, tj. o 15 mln więcej niż w 2013 r. W Europie Centralnej i Wschodniej, po 3 latach dużego wzrostu, odnotowano stagnację, do czego przyczyniła się niestabilna sytuacja polityczna w Rosji i na Ukrainie.

W Polsce, liczba przyjazdów turystów zagranicznych w analizowanym okresie jest wyższa o ok. 1,3%, a w ciągu ostatnich kilku lat obserwowany jest wyraźny trend wzrostowy, zarówno w przypadku przyjazdów cudzoziemców, jak również turystów zagranicznych. W latach 2009-2014 odnotowano wzrost liczby przyjazdów cudzoziemców do Polski o ok. 37%, w tym turystów o prawie 35%.

UNWTO Tourism Highlights, 2015