strategia turystyki, strategia gospodarcza jst, marka, badania, szkoleniadoradztwo turystyczne samorzad i biznes - +48 691659135 nowak@2ba.pl

Dlaczego turystyka jest ważna?

Start / Dlaczego turystyka jest ważna?
Destynacje turystyczne, Prognozy, Turystyka

Turystyka staje się coraz prężniejszą i ważniejszą dziedziną gospodarki. Na świecie statystycznie już jedna na dziesięć osób zatrudniona jest właśnie w turystyce i przynosi ona już 10% produktu światowego brutto. W 2016 roku odbyto 1 miliard 234 milionów podróży. Europa nie jest jednak kontynentem dzięki któremu turystyka tak dynamicznie się rozwija niemniej dzięki łącznym wydatkom jej mieszkańców, w tym przede wszystkim: Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii wielkości 185 mld dolarów ma znaczący w niej udział. Jednakże w Polskiej gospodarce turystyka jest mało istotna… można powiedzieć wręcz nieistotna. Według portalu howmuch.net (raport oparty na danych The Travel and Tourism Competitiveness Report 2017) turystyka w Polsce stanowi jedynie ok 1,7% PKB  (8 mld $) co plasuje nas w grupie krajów o najmniejszym udziale turystyki w PKB obok Ukrainy, Rosji, Kanady, Korei, Holandii, Luksemburga i Tajwanu.  Islandię odwiedza każdego roku więcej osób niż zamieszkuje ją mieszkańców, Malta ma własne ministerstwo turystyki, ale to aż 15% jej PKB.

UNWTO tourist arrivals

Turystyczne podróże na świecie 1950 – 25 mln, 2000 – 669 mln, 2030 – 1800 mln

Wiele osób chce podróżować, ale takie problemy jak  bariera językowa, zła organizacja transportu, ryzyko kradzieży lub oszustwa powstrzymuje część od uprawiania turystyki. Ryzyko śmierci lub wypadku podczas ataku terrorystycznego w trakcie podróży jest statystycznie marginalne i wynosi zaledwie 0,000001%, jednakże media kreują je jako znaczące.
Ponad 3000 osób ginie rokrocznie w Polsce podczas podróży… samochodem, a dla ponad 40.000 ta podróż kończy się ranami . Można mówić również o stałym i okazjonalnym ryzyku związanym z podróżami zagranicznymi. Do pierwszej grupy zalicza się: problemy zdrowotne, przestępstwa i inne wypadki (np. te samochodowe). Na problemy zdrowotne skarżyło się zaledwie 4% spośród 43 milionów podróżujących za granicę w 2016 r. Najczęściej są to problemy żołądkowe i alergie. Mniej osób uskarża się na poważne infekcje, bądź jest poszkodowanych w różnego rodzaju wypadkach. Jeszcze mniej podróżujących (3% z 33 milionów podróżujących za granicę) było w 2016 r. ofiarami przestępstw. Najwięcej osób z tej grupy (40%) doświadczyło kradzieży pieniędzy, kart płatniczych i kredytowych oraz bagażu podręcznego. Nieco mniej (30%) zgłaszało kradzież lub uszkodzenia samochodu, a nieco ponad 10% padło ofiarą oszustwa podczas wymiany pieniędzy.
Na przestrzeni roku wzrosło postrzeganie zagrożenia terroryzmem i obawa podróżujących przed atakiem terrorystycznym podczas podróży. Jeszcze w lutym 2016 r. obawy takie miało 39% uczestników międzynarodowych podróży, natomiast w październiku ubiegłego roku odsetek ten wzrósł do 45% i utrzymał się na tym poziomie również w lutym 2016 r. Tymczasem realne prawdopodobieństwo uczestnictwa w ataku terrorystycznym wynosi zaledwie 0,000001%.