strategia turystyki, strategia gospodarcza jst, marka, badania, szkoleniadoradztwo turystyczne samorzad i biznes - +48 691659135 nowak@2ba.pl

Turystyka gotowa na inwazję

Start / Turystyka gotowa na inwazję
Destynacje turystyczne, Innowacje, Prognozy, Turystyka, Wellness

Badając światową turystykę okazuje się, że zamieszki i ataki terrorystyczne nie wpłynęły na wielkość ruchu turystycznego, powodując jedynie przez podróżujących zmianę destynacji na bezpieczniejszą. Natomiast aż 9% badanych czyli. ok. 100 milionów osób odczuło efekt przeludnienia w odwiedzanych destynacjach, który wpłynął na ich jakość wypoczynku. Najbardziej zatłoczonymi destynacjami były: Kanton (24% wskazań), Szanghaj (23% wskazań), Pekin (21% wskazań), Amsterdam i Istambuł (19%) oraz Wenecja, Florencja i Barcelona (po 18%).
Zauważono również, że podróże luksusowe odpowiadają jedynie za 7%  podroży międzynarodowych, ale generują aż 20% całkowitych światowych wydatków turystycznych.

Liczba zagranicznych podróży w Europie wzrosła o ponad 5,5% , a przewidywany całkowity wzrost podroży światowych na 2018 rok w Europie to 4%. W 2017 roku ten wzrost był rekordowy, aż 6%, w tym największy wzrost w segmencie turystyki miejskiej 16%. Prognozowany całkowity wzrost ilości podroży światowych na 2018 rok to 4%.

wg. IPK World Travel Monitor, ITB 2018

Światowe spotkanie branży turystycznej podczas 52 edycji targów ITB w Berlinie – 2018

Wyjątkowa liczba rezerwacji w tym roku po raz kolejny podkreśla rolę ITB Berlin jako siły napędowej turystyki i wydarzenia odzwierciedlającego światowy przemysł turystyczny. Szczególnie w dobie niepokojów politycznych, nadpodaży i ciągłej cyfrowej transformacji, przemysł ten stoi przed nowymi wyzwaniami. Na tym tle ITB – wiodące na świecie tragi branżowe – stały się ważne dla wystawców i  branżowych odwiedzających platformą współpracy i wiarygodnym wskaźnikiem gospodarczym – podkreśla Ruetz.

Można spodziewać się, że na berlińskich targach może w tym roku paść kolejny rekord – wystawców może być więcej, niż przed rokiem. Zainteresowanie ITB jest szczególnie duże w krajach arabskich, Azji i Ameryce Południowej. Wśród krajów południowoamerykańskich warto zwrócić uwagę na Peru, dla którego turystyka stała się istotnym czynnikiem wzrostu gospodarczego.