strategia turystyki, strategia gospodarcza jst, marka, badania, szkoleniadoradztwo turystyczne samorzad i biznes - +48 691659135 nowak@2ba.pl

Szkolenie Słupski MOF i ZIT

Start / badania / Szkolenie Słupski MOF i ZIT
Szkolenie dla partnerów Projektu: Miasta Słupska, Powiatu Słupskiego, Miasta Ustka, Gminy Ustka, Gminy Słupsk, Gminy Kobylnica oraz Gminy Dębnica Kaszubska prowadziliśmy w gościnnym Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej, w czerwcu 2014 w Słupsku. W ramach projektu ,Strategii rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska na lata 2014 – 2020” realizowanego wspólnie z Instytutem Badawczym IPC z Wrocławia opracowane zostaną dokumenty strategiczne dla Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska oraz dokumentacje techniczne dla wspólnych inwestycji, które mają być realizowane w przyszłej perspektywie finansowej 2014 – 2020. Przygotowanie ww. dokumentów poprzedzą analizy, badania i diagnozy oraz konsultacje społeczne. 

Informacje o Projekcie: http://www.slupsk.pl/esamorzad/aktualnosci/13086.html

Liderem Projektu jest Urząd Miejski w Słupsku.

 

 

 

 

Podobne wpisy