strategia turystyki, strategia gospodarcza jst, marka, badania, szkoleniadoradztwo turystyczne samorzad i biznes - +48 691659135 nowak@2ba.pl

Marketing

Start / Marketing

Szkolenia MSIT

Projekt szkoleniowy informatorów turystycznych MSiT w Małopolsce na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wykonaliśmy w 2010 i 2011 roku

Strategia Marki Ustka

Prace nad Strategią Marki Miasta Ustka rozpoczęliśmy w 2010 roku, a zakończyliśmy systemem identyfikacji wizualnej submarek Natura i Aktywność w grudniu 2012

Strategia Promocji Elbląga

Strategia Promocji Elbląga na lata 2012-2015 wraz z programem budowy marki Elbląga do 2020 r. przygotowaliśmy wspólnie z Instytutem Badawczym IPC dla Urzędu Miejskiego.

LGD Nyskie Księstwo

Przygotowaliśmy koncepcję zintegrowanych produktów turystycznych dla Lokalnej Grupy działania "Nyskie Księstwo Jezior i Gór" do rozwoju turystyki na "Górskim Pojezierzu".