strategia turystyki, strategia gospodarcza jst, marka, badania, szkoleniadoradztwo turystyczne samorzad i biznes - +48 691659135 nowak@2ba.pl

LGD Nyskie Księstwo

Start / kategoria / LGD Nyskie Księstwo
Wspólny produkt turystyczny przygotowujemy dla LGD „Nyskie Księstwo Jezior i Gór”  i na spotkaniu  14 lutego 2014r. w Nysie konsultowano jego kształt – z udziałem  przedsiębiorców z branży turystycznej, sektora publicznego, samorządowców, organizacji pozarządowych, przedstawicieli związków wyznaniowych i innych gości.

W spotkaniu wzięli udział również: Wicemarszałek Samorządu województwa Opolskiego Antoni Konopka oraz Poseł RP – poseł Ziemi Nyskiej Rajmund Miller.

Przygotowaliśmy pięć propozycji przykładowych koncepcji produktów turystycznych:

1) Smaki Księstwa Nyskiego
2) Śladami św. Jakuba i cystersów po Ziemi Nyskiej
3) Zamki i twierdze
4) Wypoczynek rodzinny – nyski mix
5) Przyroda i przygoda,

które po szczegółowym przedstawieniu i omówieniu poddano pod głosowanie w formie krótkiej ankiety, celem wypracowania jednego wspólnego produktu turystycznego. Dyskusja przeszła nasze oczekiwania – trwała długo i była konstruktywna – podała wiele praktycznych wniosków.

Smaki Księstwa Nyskiego * Śladami św. Jakuba i cystersów po Ziemi Nyskiej * Zamki i twierdze  * Wypoczynek rodzinny – nyski mix * Przyroda i przygoda,

Na podstawie wyników konsultacji zostanie sformułowana ostateczna koncepcja.

Organizatorem spotkania była Lokalna Grupa Działania „Nyskie Księstwo Jezior i Gór”

Podobne wpisy