strategia turystyki, strategia gospodarcza jst, marka, badania, szkoleniadoradztwo turystyczne samorzad i biznes - +48 691659135 nowak@2ba.pl

Gremium ekspertów turystyki w Krakowie

Start / kategoria / Gremium ekspertów turystyki w Krakowie

Gremium ekspertów turystyki

Coroczne, a w tym roku VII Gremium Ekspertów Turystyki  (Kraków 10-12 grudnia 2014 r.) było miejscem  burzliwych debat na istotny dla polskiej turystyki temat – „Wyzwania społeczno-ekonomiczne współczesnej turystyki”. Uczestnicy otrzymali w materiałach konferencyjnych FOLIA TURISTICA 32/2014 referaty, a pośród nich ref. Agnieszki Nowak „Rola Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (OROT), organizacji lokalnych i JST w kreowaniu i rozwoju produktu turystycznego Opolszczyzny”.

Program Gremium poniżej, a informacje i wnioski z Gremium na stronie www.gremium.forumturystyki.pl

Folia_aga

 

 

 

 

 

Recent Posts