strategia turystyki, strategia gospodarcza jst, marka, badania, szkoleniadoradztwo turystyczne samorzad i biznes - +48 691659135 nowak@2ba.pl

Analiza Społeczna i inwestycyjna

Start / analizy / Analiza Społeczna i inwestycyjna
W ramach projektu „Inwestycje i turystyka – szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej” wspólnie z Instytutem Badawczym IPC realizujemy szereg zadań. Dla  Gminy Mielec opracowujemy „Analizę potencjału społeczno-gospodarczego” oraz „Strategię public relations”, a dla gminy Tuszów Narodowy „Analizę potencjału inwestycyjnego”.

Inwestycje i turystyka – szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej” – gmina: Mielec, Tuszów Narodowy, Pawłów, Grajewo, Baligród, Chełm

Gminy, które biorą udział w projekcie, dysponują unikalnymi walorami przyrodniczymi oraz turystycznymi – liderem Projektu jest Gmina Mielec

Recent Posts