strategia turystyki, strategia gospodarcza jst, marka, badania, szkoleniadoradztwo turystyczne samorzad i biznes - +48 691659135 nowak@2ba.pl

Aglomeracji Konińska – analiza Strategii Rozwoju Turystyki OF

Start / analizy / Aglomeracji Konińska – analiza Strategii Rozwoju Turystyki OF

Strategii Rozwoju Turystyki Obszaru Funkcjonalnego

Aglomeracja  Konińska tworzona jest przez szesnaście jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa wielkopolskiego (powiat koniński, miasto Konin i 14 gmin powiatu konińskiego: 5 gmin miejsko – wiejskich: Golina, Kleczew, Rychwał, Sompolno, Ślesin oraz 9 gmin wiejskich: Grodziec, Kazimierz Biskupi, Kramsk, Krzymów, Rzgów, Skulsk, Stare Miasto, Wierzbinek, Wilczyn. Rdzeniem obszaru, wokół którego tworzą się powiązania funkcjonalne jest Miasto Konin. Samorządy rozpoczęły wspólne działania mające na celu nowoczesny rozwój gospodarczy, dla którego turystyka ma być elementem wspomagającym dotychczasowy rozwój. W Aglomeracji Konińskiej istnieją dobre warunki rozwoju różnych dziedzin turystyki i wypoczynku. Walory naturalne, a także coraz korzystniejszy stan środowiska wraz z rozwijająca się turystyka wodną stwarzają obok stałej, wysoko utrzymującej się pozycji turystyki pielgrzymkowej możliwości rozwoju turystycznego. Rewitalizacja obszarów pokopalnianych pod kątem zagospodarowania turystycznego oraz rozwijająca się Wielka Pętla Wielkopolski to atrakcje które spina słynne sanktuarium w Licheniu. Kolejnym atutem, który chcą wykorzystać samorządy skupione wokół Konina pomimo faktu, że aktywność turystyczna i ruch przyjazdowy w Aglomeracji Konińskiej nie mają długich tradycji jest bardzo dobra dostępność komunikacyjna połączona z wysoko rozwiniętą bazą noclegową co sprzyja rozwojowi turystyki kongresowej (MICE).

Przeanalizowano dokumentację projektową Aglomeracji Konińskiej:

  1. Strategia Rozwoju Turystyki Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej
  2. Program Rozwoju Komunikacji Rowerowej Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej
  3. Raport z badań marketingowych krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej
    i zgłoszono uwagi do „Strategii Rozwoju Turystyki Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej wraz z Programem Rozwoju Komunikacji Rowerowej”.

Aglomeracja Konińska

Podobne wpisy