strategia turystyki, strategia gospodarcza jst, marka, badania, szkoleniadoradztwo turystyczne samorzad i biznes - +48 691659135 nowak@2ba.pl

Szkolenia MSIT

Certyfikatami szkoleniowymi zakończyliśmy  II część projektu dotyczącego podnoszenia jakości obsługi klienta/turysty w punktach informacji turystycznej Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej. Wyjazdy – szkolenia studyjne dla informatorów turystycznych z małopolskich informacji turystycznych i przygotowane certyfikaty zakończyły projekt przygotowania do obsługi klienta/turysty. Gratulujemy uczestnikom i zapraszamy do punktów MSIT do Małopolski po informację turystyczną.
Termin realizacji: 2010-2011  
Klient: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Zadania: Opracowanie Szkolenia informacji turystycznej, wyjazdy studyjne

 

Podobne