strategia turystyki, strategia gospodarcza jst, marka, badania, szkoleniadoradztwo turystyczne samorzad i biznes - +48 691659135 nowak@2ba.pl

Strategia Marketingowa

Strategia marketingowa Ziemi Kłodzkiej, Gór Orlickich i Podorlicka jest rozwinięciem i kontynuacją Koncepcji subregionalnych produktów turystycznych Ziemi Kłodzkiej. To obszerne opracowanie stanowi wyczerpującą analizę turystyki w subregionie. Oparcie się na Koncepcji i oczekiwaniach lokalnych liderów ukierunkowało Strategię na obszar turystyki. Uwzględnienie potrzeb w zakresie budowania marki subregionu spowodowało, że finalnie opracowana została strategia marketingowa dla turystyki z programem marki turystycznej Ziemi Kłodzkiej.
Termin realizacji: 2010-2011
Zamawiający: Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku
Zamówienie: badania, strategia, SIW

Strategia marketingowa Ziemi Kłodzkiej, Gór Orlickich i Podorlicka – do pobrania poniżej…

 

 

Podobne