strategia turystyki, strategia gospodarcza jst, marka, badania, szkoleniadoradztwo turystyczne samorzad i biznes - +48 691659135 nowak@2ba.pl

Festiwal Promocji

Podczas II Festiwalu Promocji Warmii i Mazur zaprezentowaliśmy Strategię promocji Elbląga. Prezydent uroczyście zaprezentował nowy znak Elbląga.
Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Zadanie: Inauguracja Marki Elbląg, konferencja

 

Podobne